Werk

Vind de opleiding van je dromen en ontdek alles om je om te scholen.
Over werken en leren, opleidingscheques en premies.

Meer dan 300 STEM-ambassadeurs uit bedrijven, onderzoeksinstellingen, de sectoren en het onderwijs hebben een STEM-charter ondertekend.

STEM-ambassadeurs:

  • Vinden wetenschap, techniek, engineering en wiskunde boeiend, zinvol en maatschappelijk belangrijk
  • Engageren zich om de interesse voor STEM te stimuleren
  • Willen de STEM-geletterdheid en –expertise verhogen
  • Streven ernaar om STEM-opleidingen en –beroepen aantrekkelijker te maken

Meer informatie en links naar de STEM-acties van de ondertekenaars vind je op de website over het STEM-charter.

Strategische onderzoekscentra verbinden toponderzoek met maatschappelijke en economische valorisatie van dat onderzoek. Daardoor vervullen ze een brugfunctie tussen het fundamenteel en het toegepast onderzoek.

De 4 Vlaamse strategische onderzoekscentra: imec, Vlaams Instituut voor Biotechnologie (VIB), Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO) en Flanders Make.

De SERV, het overlegorgaan van de Vlaamse interprofessionele sociale partners, behartigt STEM in zijn adviezen m.b.t. onderwijs, arbeidsmarkt, economie, energie en milieu. Recente werkgelegenheidsakkoorden en zeker de toekomstvisie ‘Vlaanderen 2030. Een uitgestoken hand’ ademen STEM.

De SERV maakt deel uit van de STEM-stuurgroep en heeft daar onder andere oog voor:

  • De (opwaardering van) STEM-finaliteitsopleidingen in het secundair onderwijs
  • De toeleiding van meisjes en kansengroepen naar de STEM-academies, STEM-opleidingen en de uitstroom naar STEM-vacatures
  • STEM in de werking van de sectoren in het kader van de sectorconvenants

Het wetenschapsinformatienetwerk (WIN) is een digitaal platform van de Vlaamse overheid waar je activiteiten en initiatieven van de actoren van het wetenschapscommunicatiebeleid vindt.

Op EWI Vlaanderen vind je informatie over het Vlaams wetenschapsbeleid en over de kennisinstellingen die dit beleid mee vorm geven.

logo van stem

Denk je aan een STEM-studie? Op Onderwijskiezer vind je alles over STEM-studies en -beroepen:

  • Een overzicht van STEM-beroepen met informatie over de opleidingen die erbij horen, de beroepssector en het loon
  • Informatie over het Vlaamse onderwijslandschap en de opleidingen die je zoekt, met beschrijvingen, toelatingsvoorwaarden, lessentabellen, vervolgopleidingen en scholenzoekers
  • Gratis online toetsen die je op belangrijke momenten in je onderwijsloopbaan helpen kiezen.

Via praktijkgerichte programma’s wakkert Vlajo ondernemingszin en ondernemerschap aan bij jongeren. Onderwijs en bedrijfswereld komen met elkaar in contact en kennisuitwisseling - onder meer over STEM - wordt gestimuleerd.

Het Instituut voor Tropische Geneeskunde in Antwerpen is één van de belangrijkste instellingen ter wereld voor onderwijs, onderzoek en dienstverlening in de tropische geneeskunde en de gezondheidszorg in de ontwikkelingslanden.