Onderwijs

Op Onderwijs Vlaanderen > STEM vind je:

  • Het STEM-Actieplan 2012-2020 van de Vlaamse Regering

  • Een breed pakket hulpmiddelen om STEM uit te bouwen in de klas en op school

  • Publicaties en websites over STEM-onderwijs

  • STEM-communicatiemateriaal voor scholen

Wil je jouw leerlingen gek op wetenschap en techniek maken? En durf je daarvoor de leerboeken gerust even opzij te schuiven? Dan zit je als leerkracht bij Technopolis®, aan het juiste adres! Een klasbezoek kan je aanvullen met een e-rally, workshop of wetenschapsshow.

Als je wil, komt Technopolis® zelfs helemaal naar jouw school met een wervelende scholenshow!

Inspiratie tanken? Kom dan naar de jaarlijkse STEM-dagen of neem een duik in de gratis online educatieve pakketten en proefjes.

Met het STEM-actieplan gaf de Vlaamse Regering gevolg aan onder meer het pleidooi van de Vlor om een stimuleringsbeleid op te zetten voor STEM in het onderwijs.

De Vlor ontwikkelde in opdracht van de overheid een reflectie-instrument dat leraren en scholen helpt om te reflecteren over hun STEM lespraktijk, visie en beleid. Verder volgt de Vlor de ontwikkelingen binnen het STEM-actieplan op via de stuurgroep.

De Algemene Raad formuleerde op voorstel van de werkgroep STEM een advies over het STEM-kader van minister Hilde Crevits.

De Vlaamse provincies

Elke Vlaamse provincie voert een flankerend onderwijsbeleid waarbij ze acties kan ondernemen voor scholen.

Elk met hun eigen accenten zetten ze in op het bevorderen van een positieve studiekeuze, het bevorderen van de aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt en het bevorderen van de gekwalificeerde uitstroom.
Binnen deze thema’s wordt sterk ingezet op STE(A)M-onderwijs ter promotie van technische opleidingen/profielen/beroepen.

Diverse diensten werken vorming, studiedagen en materialen/pakketten uit om leerkrachten basisonderwijs en secundair onderwijs te ondersteunen om STE(A)M een vaste plaats te geven in hun klaspraktijk.

Natuur en Wetenschap is een jeugdvereniging die activiteiten organiseert over wetenschappen en natuur zowel in klas- of schoolverband als in de vrije tijd.

De RVO-Society wil met een innovatief educatief aanbod de interesse voor wetenschappen en techniek en in het bijzonder voor ICT, micro- en nanotechnologie vergroten en de maatschappelijke relevantie hiervan in de kijker zetten.

Op KlasCement - Kiezen voor STEM vind je:

  • Toepasselijk lesmateriaal voor actuele STEM-thema's
  • Leermiddelen over de afzonderlijke STEM-componenten
  • Leermiddelen die voldoen aan een didactiek waarbij de verschillende STEM-componenten geïntegreerd aangeboden worden

Denk je aan een STEM-studie? Op Onderwijskiezer vind je alles over STEM-studies en -beroepen:

  • Een overzicht van STEM-beroepen met informatie over de opleidingen die erbij horen, de beroepssector en het loon
  • Informatie over het Vlaamse onderwijslandschap en de opleidingen die je zoekt, met beschrijvingen, toelatingsvoorwaarden, lessentabellen, vervolgopleidingen en scholenzoekers
  • Gratis online toetsen die je op belangrijke momenten in je onderwijsloopbaan helpen kiezen.

De Vlaamse expertisecellen wetenschapscommunicatie organiseren een waaier aan activiteiten i.v.m. STEM en andere wetenschappen, voor jong en oud, en in heel Vlaanderen. Denk aan kinderuniversiteiten, wetenschapscafés, open labodagen, STEM-academies, STEM Olympiade, Dag van de Wetenschap, lezingenreeksen ... Ze werken ook aan navormingen voor leerkrachten, educatieve pakketten en workshops. Meer informatie over de expertisecellen.

De Vlaamse Adviesraad voor Innoveren en Ondernemen (VARIO) adviseert de Vlaamse Regering en het Vlaams Parlement over het wetenschaps-, technologie-, innovatie-, industrie-, en ondernemerschapsbeleid. De VARIO volgt STEM en de ontwikkelingen hierrond in Vlaanderen op.

Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten (KVAB)

Wetenschappelijk-technische geletterdheid is erg belangrijk om een samenleving te bouwen waar kennis wordt gewaardeerd. De 'kennismaatschappij' is dan ook een thema van formaat voor de Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen & Kunsten (KVAB).

In 2014 dacht voormalig Portugees minister José Mariano Gago (1948-2015) samen met de Academieleden na over de toekomst van Vlaanderen als kennismaatschappij. Daarna publiceerde de Academie het Standpunt 'De STEM-leerkracht', om het belang van het onderwijs en van de leerkracht te benadrukken. Het rapport bevat een kader en aanbevelingen voor het STEM-onderwijs vandaag.

De Scriptie vzw wil wetenschap dichter bij het grote publiek brengen en het werk van jonge wetenschappers meer bekendheid geven. Ze organiseert jaarlijks een Scriptieprijs en onderhoudt een databank van scripties.

logo van stem
Vlaamse Olympiades

Leerlingen van de 2de en 3de graad secundair onderwijs nemen het tegen elkaar op in de disciplines wiskunde, fysica, biologie, geografie of chemie.

Er zijn ook junior edities (kangoeroe) voor leerlingen van de 1ste graad secundair onderwijs en van de lagere school.

Regionale Technologische Centra (RTC)

De RTC’s (Regionaal Technologische Centra) vormen de brug tussen het onderwijs en de bedrijven en zijn netoverschrijdend werkzaam op het snijvlak onderwijs arbeidsmarkt.

Ze bieden leraren en leerlingen van het technisch en beroepssecundair onderwijs bedrijfsrealistische, eigentijdse en maatschappelijk relevante STEM-projecten aan.

Deze projecten zijn het resultaat van een intense samenwerking tussen het bedrijfsleven en de onderwijsactoren en leveren een essentiële bijdrage tot vernieuwend, rekruterend en kwalitatief hoogstaand STEM-onderwijs.

Lerende Netwerken

De Lerende Netwerken zijn platformen van leerkrachten in het basisonderwijs en leerkrachten in het secundair onderwijs. Ze komen regelmatig samen met o.a. de lerarenopleidingen en de pedagogische begeleidingsdiensten, om STEM binnen het onderwijs sterker uit te bouwen. Uitwisseling van ideeën en methodes levert zo een permanente navorming op, waarbij goede praktijkvoorbeelden inspireren tot betere STEM.

Op EWI Vlaanderen vind je informatie over het Vlaams wetenschapsbeleid en over de kennisinstellingen die dit beleid mee vorm geven.

Het wetenschapsinformatienetwerk (WIN) is een digitaal platform van de Vlaamse overheid waar je activiteiten en initiatieven van de actoren van het wetenschapscommunicatiebeleid vindt.

Breinwijzer vzw organiseert congressen en informatieavonden voor een breed publiek over neurowetenschappen en de maatschappelijke impact hiervan. Voor jongeren organiseren ze schoolprojecten en workshops.